Dnes je 19.02.2018
svátek má Patrik


Jakou pohádku promítat před rozsvěcením Vánočního stromu?

S čerty nejsou žerty (215)
Sedmero krkavců (84)
Láska rohatá (69)
Tři bratři (84)
Pravý rytíř (75)
Anděl Páně 2 (91)

Celkem hlasů: 618
Archiv anket

Kontakty

Obecní úřad Kunovice
Kunovice 153
756 44 Loučka
id: vs9bw3e

Fakturační adresa:
Obec Kunovice
Kunovice 153
756 44 Loučka
IČO: 00635812
DIČ: CZ00635812

Email: ou@obec-kunovice.cz
č. účtu: 9327851/0100
tel., fax: 571 640 252
mobil: 777 555 518

starosta:
571 640 252
777 555 060

místostarosta:
571 640 252
777 555 760
 
TOPlist

Statistické informace


První písemná zpráva 1415
Počet obyvatel 644
Nadmořská výška 407 m n.m.
Podíl žen 52,5 %
Podnikatelské subjekty 120
Průměrný věk 37,8


Druhy pozemků Celková výměra pozemku (ha) 8172
Orná půda (ha) 4752
Chmelnice (ha) -2
Vinice (ha) -2
Zahrady (ha) 262
Ovocné sady (ha) 52
Trvalé trávní porosty (ha) 972
Zemědělská půda (ha) 6032
Lesní půda (ha) 1622
Vodní plochy (ha) 4 2
Zastavěné plochy (ha) 10 2
Ostatní plochy (ha) 37 2
Hospodářská činnost Počet podnikatelských subjektů celkem 117 2
podle převažující činnosti Zemědělství, lesnictví, rybolov 17 2
Průmysl 23 2
Stavebnictví 12 2
Doprava a spoje 7 2
Obchod, prodej a opravy motorových vozidel a spotřebního zboží a pohostinství 33 2
Ostatní obchodní služby 11 2
Veřejná správa, obrana, povinné sociální pojištění 2 2
Školství a zdravotnictví 3 2
Ostatní veřejné, sociální a osobní služby 9 2
podle právní formy Státní organizace 1 2
Akciové společnosti - 2
Obchodní společnosti 2 2
Družstevní organizace - 2
Peněžní organizace - počet subjektů - 2
Podnikatelé - fyzické osoby 87 2
Samostatně hospodařící rolníci 8 2
Svobodná povolání 5 2
Zemědělští podnikatelé - fyzické osoby 6 2
Ostatní právní formy 8 2
Kultura Veřejná knihovna vč. poboček 1 3
Stálá kina .
Multikino .
Divadlo .
Muzeum (včetně poboček a samostatních památníků) .
Galerie (vč. poboček a výstavních síní) .
Kulturní zařízení ostatní 2 3
Středisko pro volný čas dětí a mládeže .
Zoologická zahrada .
Sakrální stavba 1 3
Hřbitov 1 3
Krematorium .
Smuteční síň .
Lázně Lázeňske léčebny - 4
Obecná charakteristika Katastrální plocha (ha) 817 2
Počet katastrů 1 2
Počet územně technických jednotek 1 2
Počet částí obce 1 2
Obyvatelstvo Živě narození celkem 9 5
muži 5 5
ženy 4 5
Zemřelí celkem 7 5
muži 2 5
ženy 5 5
Přirozený přírůstek celkem 2 5
muži 3 5
ženy -1 5
Přistěhovalí celkem 12 5
muži 4 5
ženy 8 5
Vystěhovalí celkem 21 5
muži 8 5
ženy 13 5
Saldo migrace celkem -9 5
muži -4 5
ženy -5 5
Přírůstek/úbytek celkem -7 5
muži -1 5
ženy -6 5
Počet bydlících obyvatel k 31.12. 636 2
muži 305 2
ženy 331 2
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem 100 2
muži 51 2
ženy 49 2
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem 449 2
muži 220 2
ženy 229 2
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem 87 2
muži 34 2
ženy 53 2
Školství 1 Mateřská škola 1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník) 1
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník) .
Střední odborné učiliště .
Gymnázium .
Střední odborná škola (vč.zdravotnické) .
Škola speciální .
Základní umělecká škola .
Vysoká škola-počet .
Jazyková škola .
Vyšší odborná škola .
Sociální oblast Ústavy sociální péče pro dospělé .
Ústavy sociální péče pro mládež .
Domy s pečovatelskou službou .
Domovy důchodců .
Domov-penzion pro důchodce .
Úřad práce - počet úřadoven .
Domy pro přechodný pobyt s pečovatelskou službou a zařízení obdobného charakteru .
Sport Koupaliště a bazény .
- z toho kryté bazény .
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem) 1 3
Tělocvičny (vč. školních) .
Stadiony otevřené .
Stadiony kryté .
Zimní stadiony kryté i otevřené .
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem) .
Zdravotnictví Sdružená ambulantní zařízení .
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení .
Ambulantní zařízení .
Detašované pracoviště ambulantního zařízení .
Nemocnice .
Detašované pracoviště nemocnice .
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných) .
Léčebna pro dlouhodobě nemocné .
Ostatní lůžková zařízení .
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení .
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé 1 3
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé .
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost .
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost .
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa .
 
Poznámky
1  školní rok 2005/2006
2  období: 31.12.2007
3  období: 31.12.2006
4  období: 31.12.2005
5  období: rok 2007

Úřední deskaDůležité

19.04.2017 | Prodej stavebních pozemků


12.11.2015 | KOTLÍKOVÉ DOTACE

VtétosekciVásbudemeinformovato"Kotlíkovýchdotacích" OdkaznastránkyOPŽP Prezentace Nejčastějšídotazy DotazyOPŽP Přehledpovinností-prodejaprovozkotlů 22.12.2015 1.průběžnávýzvakpředkládánížádostíofinančnípodporu 27.11.2015 Seznamvýrobkůscenami Prezentacezvalnéhromadykonanédne24.11.2015 20.3.2017 Zlínskýkrajvyhlašuje2.průběžnouvýzvuk předkládánížádostíoposkytnutídotacev rámciProgramu


Nové příspěvky

Obce lidem

Mikroregion Meziříčsko-Kelečsko