Dnes je 19.04.2019
svátek má Rostislav


Jak hodnotíte návrh rekonstruované výpravní budovy Kunovice-Loučka? Územ.rozvoj obce-›Nádražní budov

Líbí (353)
Nelíbí (173)
Nevím (193)

Celkem hlasů: 719
Archiv anket

Kontakty

Obecní úřad Kunovice
Kunovice 153
756 44 Loučka
id: vs9bw3e

Fakturační adresa:
Obec Kunovice
Kunovice 153
756 44 Loučka
IČO: 00635812
DIČ: CZ00635812

Email: ou@obec-kunovice.cz
č. účtu: 9327851/0100
tel., fax: 571 640 252
mobil: 777 555 518

starosta:
571 640 252
777 555 060

místostarosta:
571 640 252
777 555 760
 
TOPlist

Kulturní a sportovní akce

Kulturní akce v roce 2018

V rámci akcí, pořádané obcí Kunovice budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace organizátora akce. Obec Kunovice nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.

kdy co kde kontakt pozn., info
20. ledna Farní ples hostinec Na Rozcestí ot. Rimbala 737 025 221  
27. ledna 13.Hasičský ples hostinec Na Rozcestí Petr Kuchařík
725 281 173
plakát
11. února Vodění medvěda obec Petr Kuchařík
725 281 173
 
11. února Dětský karneval hostinec Na Rozcestí ZŠ a MŠ Kunovice  
4. března Divadelní představení hostinec Na Rozcestí Obecní úřad
571 640 252
plakát
 26. května Dětský den    Obecní úřad
571 640 252
plakát
10. června pouť obec  Obecní úřad
571 640 252
 
29. června K5 - přechod pěti kunovických vrcholů hasičské cvičiště, katastr Kunovic Tomáš Mareček
777 555 760
plakát
15. července soutěž SDH - mladí hasiči hasičské cvičiště Tomáš Mareček
777 555 760
 
 21. července  DUATLON 2018 katastr obce   Tomáš Mareček
777 555 760
 
11. srpna Pohárová soutěž SDH - muži a ženy hasičské cvičiště Petr Kuchařík
725 281 173
 
22. září otevření cyklostezky Kunovice-Kelč I. etapa začátek cyklostezky Na páně Obecní úřad
571 640 252
pozvánka
září Zelfest hostinec Na Rozcestí Jednota Orel Anna Hrušková
604 432 234
 
říjen Turistický výšlap   Jednota Orel
Anna Hrušková, 604 432 234 
 
 říjen lampiónový průvod obec Kunovice Obecní úřad
571 640 252
pozvánka
listopad setkání s důchodci hostinec Na Rozcestí   Obecní úřad
571 640 252
 
prosinec Projekce pohádky hostinec Na Rozcestí Obecní úřad
571 640 252
 
prosinec Rozsvícení Vánočního stromu s Mikulášem, anděly a čerty před obecním úřadem Obecní úřad
571 640 252
 
prosinec Adventní koncert kaple Jednota Orel Anna Hrušková
604 432 234
 
 26.prosince  Štěpánská vycházka - poslední leč katastr obce, hostinec Na Rozcestí  Pavel Mareček
604 471 471
 
Kulturní a sportovní akce 2019 | 31.12.2018 | zobrazit celý článek

Kulturníakcevroce2019 Vrámciakcí,pořádanéobcíKunovicebudoupořizoványobrazovéazvukovézáznamyzaúčelemprezentaceorganizátoraakce.ObecKunoviceneneseodpovědnostzazáznamypořízenéazveřejněnéjinýmisubjekty. kdy co kde kontakt pozn.,info 5.1. Tříkrálovásbírka Kunovice AnnaHrušková604432234   25.1. Hasičskýples hostinecNaRozcestí PetrKuchařík725281173 plakát 16.2. XV.Farníples hostinecNaRozcestí ot.Rimbala737025


Kulturní a sportovní akce 2017 | 13.02.2017 | zobrazit celý článek

Kulturníakcevroce2017 kdy co kde kontakt pozn.,info 21.ledna 12.Hasičskýples hostinecNaRozcestí VladimírKuchařík725280736   29.ledna Dětskýkarneval hostinecNaRozcestí ZŠaMŠKunovice    únor Pochováváníbasy hostinecNaRozcestí PetrKuchařík725280736   26.února Voděnímedvěda obec PavelMareček604471471   9.dubna Divadelnípředstavení-LoupežnícinaChlumuanebstatečnáBibiana hostinecNaRozcestí  Obecníúřad571640252 plakát 28.května Dětský