Dnes je 19.04.2019
svátek má Rostislav


Jak hodnotíte návrh rekonstruované výpravní budovy Kunovice-Loučka? Územ.rozvoj obce-›Nádražní budov

Líbí (353)
Nelíbí (173)
Nevím (193)

Celkem hlasů: 719
Archiv anket

Kontakty

Obecní úřad Kunovice
Kunovice 153
756 44 Loučka
id: vs9bw3e

Fakturační adresa:
Obec Kunovice
Kunovice 153
756 44 Loučka
IČO: 00635812
DIČ: CZ00635812

Email: ou@obec-kunovice.cz
č. účtu: 9327851/0100
tel., fax: 571 640 252
mobil: 777 555 518

starosta:
571 640 252
777 555 060

místostarosta:
571 640 252
777 555 760
 
TOPlist

Czech POINT

Czech POINT v Kunovicích

Projekt Czech POINT (Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál) poskytuje občanům možnost získat ověřené výstupy z níže uvedných registrů, umožňuje také přijetí podání podle živnostenského zákona.

1. Katastr nemovitostí
2. Obchodní rejstřík
3. Živnostenský rejstřík
4. Insolvenční rejstřík
5. Rejstřík trestů
6. Bodové hodnocení osoby z centrálního registru řidičů
7. Seznam kvalifikovaných dodavatelů z informačního
    systému o veřejných zakázkách

Ověřený výstup je vydán na počkání po zaplacení správního poplatku, platí se na místě v hotovosti. Pracoviště Czech POINT nejsou určena k nahlížení do rejstříků, ale pouze k vystavení ověřeného výstupu z příslušného rejstříku. Tento ověřený výstup se stává veřejnou listinou. Za údaje, které žadatel z výstupu získá, nese právní odpovědnost (např. ve vztahu k zákonu o ochraně osobních údajů). Žadatel musí znát určité identifikační údaje o subjektu, ke kterému chce získat výstup.

Kde můžete o všechny uvedené výpisy požádat:

- Kancelář starosty, E-podatelna, Obecní úřad Kunovice, Kunovice 153, 756 44

Co Vám Czech POINT nabízí:
Výpis z katastru nemovitostí
dostanete úplný nebo částečný výpis z listu vlastnického k nemovitostem nebo parcelám v jakémkoli katastrálním území v ČR.
Co potřebujete znát:
1. list vlastnický - katastrální území a číslo listu vlastnického
2. u seznamu nemovitostí - katastrální území včetně:
a) parcelního čísla požadované nemovitosti, jedná-li se o pozemek nebo   stavební parcelu
b) číslo popisné, jedná-li se o stavbu
3. u seznamu jednotek - je třeba znát katastrální území, popisné číslo domu, číslo bytu

Správní  poplatky:

za 1.stránku 100,- Kč, za každou další započatou stránku 50,- Kč
 
Výpis z rejstříku trestů
dostanete výpis z rejstříku trestů.
Co potřebujete:
osoba, které se výpis týká - občan ČR - platný doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas)

osoba, které se výpis týká - občan jiného státu - jen v případě, že mu bylo přiděleno rodné číslo - platný doklad tožnosti s přiděleným rodným číslem

zmocněnec - v případě žádosti výpisu zmocněnci, je nutné předložit ověřenou plnou moc žadatele, ve které bude uvedeno jméno žadatele, rodné příjmení, nynější příjmení, rodné číslo, obec a okres narození žadatele a jméno, příjmení a rodné číslo zmocněnce ( tiskopis plné moci )

Správní poplatky:
za celý výpis 50,- Kč

Výpis z obchodního rejstříku
dostanete úplný výpis z obchodního rejstříku.
Co potřebujete:
identifikační číslo obchodní organizace (IČO)
Správní poplatky:
za 1.stranu 100,- Kč, za každou další započatou stránku 50,- Kč

Výpis ze živnostenského rejstříku
dostanete úplný výpis ze živnostenského rejstříku.
Co potřebujete:
identifikační číslo obchodní organizace (IČO)
Správní poplatky:
za 1.stránku 100,- Kč, za každou další započatou stránku 50,- Kč

Výpis z insolvenčního rejstříku
dostanete úplný výpis z insolvenčníího rejstříku.
Co potřebujete:
identifikační číslo obchodní organizace (IČO)
Správní poplatky:
za 1.stránku 100,- Kč, za každou další započatou stránku 50,- Kč

Výpis bodového hodnocení osoby
řidiči zjistí stav svého bodového konta z Centrálního registru řidičů.
Co potřebujete:
řidiči předloží doklad totožnosti ( platný občanský průkaz, cestovní pas nebo identifikační doklad cizince) a řidičský průkaz

zmocněnec - pokud za žadatele podává žádost jiná osoba, je třeba předložit úředně ověřenou plnou moc v jazyce českém a platný doklad totožnosti zmocněnce

Správní poplatky:
za 1.stránku 100,- Kč, za každou další započattou stránku 50,- Kč

Seznam kvalifikovaných dodavatelů

dostanete výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů za účelem prokázání základní a profesní kvalifikace pro veřejnou zakázku. Uchazečům o veřejnou zakázku, kteří jsou v tomto seznamu zapsáni, je výrazně ulehčena možnost získání výpisů k prokázání kvalifikace, což zjednodušuje a zrychluje zpracování nabídek v zadávacím řízení. Seznam kvalifikovaných dodavatelů je veden Ministerstvem pro místní rozvoj (MMR) ČR jako součast Informačního systému o veřejných zakázkách a je zcela veřejně přístupný. MMR ČR do se znamu zapisuje dodavatel, kteří splnili základní a profesní kvalifikační kritéria podle zákona o veřejných zakázkách a doložili je ministerstvu příslušnými doklady a zaplatili správní poplatek.

Výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů může dodavatel v zadávacím řízení nahradit doklady prokazující splnění základních a profesních kvalifikačních kritérií. Zadavatel je povinen výpis ze seznamu uznat, není-li starší více než 3 měsíce.

Co potřebujete:
identifikační číslo obchodní organizace (IČO)
Správní poplatky:
za 1.stránku 100,- Kč, za každou další  započatou stránku 50,- Kč